Participar

Silvia Miguez-Book-Collection-Participar-Accions pel territori Silvia Miguez-Book-Collection-Participar-Accions pel territori Silvia Miguez-Book-Collection-Participar-Accions pel territori Silvia Miguez-Book-Collection-Participar-Accions pel territori Silvia Miguez-Book-Collection-Participar-Accions pel territori Silvia Miguez-Book-Collection-Participar-Accions pel territori Silvia Miguez-Book-Collection-Participar-Accions pel territori Silvia Miguez-Book-Collection-Participar-Accions pel territori
Category
Editorial
About This Project

Participar. Com incidir en les decisions que afecten el territori presenta els instruments reglats de participació, alhora que no deixa de citar tots aquells mitjans no reglats als quals, però, la societat té tot el dret d’emprar (manifestació, etc.). El tractament i l’exposició de les eines formals s’ha basat en la claredat i en un estil directe, per tal de fer-les assequibles a entitats i individus amb qualsevol nivell de coneixement del tema.
Igualment, aquesta obra contempla les eines reglades de participació des de l’especificitat legislativa de tres territoris (País Valencià, Catalunya i Illes Balears) i en subratlla les diferències per a la seua aplicació.

 

Subtitle: Com incidir en les decisions que afecten el territori
Book Collection: Accions pel territori
Graphic Design: David Torrents + Silvia Míguez
Layout: Silvia Míguez
Client: Eliseu T. Climent / Institut del territori
Autor: Institut del territori
Publisher: Institut del territori and 3i4
Format: Paperback
Edition: Catalan
Date: 2009